TR - EN - RU - FR


Bas��n��land��rma Sistemleri

Basınçlandırma yangın merdivenlerine duman girişinin önlenerek insan tahliyesinin dumansız bir ortamda sağlanması ile itfaiye görevlilerine yangına müdahale için uygun ulaşım yolu sağlanması amaçlanmaktadır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre, konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekmektedir. Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılmaktadır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.

EUROVENN olarak basınçlandırma sistemleri ile ilgili ürünlerimizi geliştirmeyi önemser. Bununla birlikte çalıştığımız her basınçlandırma projesini kriterlerine göre değerlendirip en doğru sistemin kurulması konusunda mühendislik hizmeti vermeye devam ederiz.