TR - EN - RU - FR


Endüstriyel Sistemler

Endüstriyel havalandırma sistemleri, işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ısıtılmadan veya ısıtılarak, doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dışarıya atılması veya bu ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir.

Endüstriyel sistemler belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin ortadan kaldırılması için tasarlanır. Bununla birlikte her bir işyeri için, işin türüne ve işyerindeki kirletici oranına göre, ayrı sistem tasarımı yapılmalıdır.


Endüstriyel Havalandırma Sistemlerin kullanım alanları:

• Fabrikalar
• AVM’ler
• Hastaneler
• Okullar
• Kamu kurum ve Kuruluşları
• Oteller
• Spor salonları
ve benzer alanları.

EUROVENN, ürünleri sayesinde doğru tasarım, optimum iç hava kalitesi yaratması amaçlanır.