TR - EN - RU - FR


Otomasyon Sistemleri

Mekanik otomasyon sistemleri, işletmelerin elektro-mekanik altyapısına, faaliyet alanına, konfor ihtiyaçlarına bağlı olarak, kaynak optimizasyonu ile etkinliğini arttırıp, insan faktörünü minimize ederek, işletme maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlamaktadır.

Jet Fanlar Havallandırma Sistemleri


Klasik otopark havalandırma sistemlerinde hem verilen taze hava hem de tahliye edilen hava fanlar ve kanallar vasıtasıyla çekilmektedir. Basınç düşüşünü önlemek için, sistemin düşük hava hızında çalışması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu, kanalların nispeten geniş olması gerektiği ve dolayısıyla önemli bir alan gerektirdiği anlamına gelmektedir.

Jet havalandırmada tamamen farklı bir yöntem kullanmaktayız. Burada az miktarda hava bir fan ile emilmek ve ardından yüksek hızda dışarı atılmaktadır. Bu hava, fanın önündeki havaya çarptığında, onu ileri doğru iterken aynı zamanda çevresindeki havayı da çekmektedir. Böylelikle çevredeki tüm hava harekete geçirilmek ve kanal kullanılmadan 20-40 metre mesafeye taşınmaktadır. Otoparkın tamamı bu hava hareketleri ile kontrol edilerek duman tahliyesi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) metodu, hava akışının ayrıntılı hesaplamasına sağlayan bir yöntemdir. Simülasyonu yapılacak olan ortam 3D olarak modellenmektedir. Hava değişim oranları ve ortam geometrisine göre jet fan yerleşimi yapılarak sistem bilgisayar ortamında simüle edilmektedir. Burada elde edilen veriler kullanılarak sistem iyileştirilmek ve en iyi çözüm sağlanmaktadır.

Uygulama yapıldıktan sonra isteğe bağlı olarak sahada soğuk duman testi uygulanarak sistemin doruluğu teyit edilmektedir.