TR - EN - RU - FR


Kanal Tipi Sığınak Havalandırma


Kanal tipi sığınak havalandırma cihazları, sığınaklarda taze hava ihtiyacını karşılamaktadır. Bu cihazlar iki farklı konumda kullanılabilmektedir. Günlük kullanımlarda hava bypass hücresi vasıtası ile doğrudan yada G4 filtre üzerinden geçirilerek ortama verilir. Savaş zamanlarında kullanmak gerektiğinde ise bypass ünitesi yardımıyla hava bu kez, nükleer ve zararlı gaz serpintilerinden arındırılmak için, G4 filtre, aktif karbon filtre ve hepa filtre üzerinden geçirilerek ortama verilmektedir.

Detaylar